Mediační doložka

Je žádoucí, aby se strany pokusily o smírné řešení sporu před tím, než podají žalobu k soudu, nebo k rozhodci. V tomto ohledu je velice vhodná tzv. mediační doložka. Používá se zejména v obchodních vztazích a zavazuje strany konkrétní smlouvy k tomu, aby se pokusily vzniklý spor řešit nejdříve prostřednictvím mediace. Teprve následně jinou metodou – nejčastěji v rámci rozhodčího řízení, nebo řízení soudního.


Obsah konkrétní mediační doložky může být různorodý. Strany si mohou přímo zvolit konkrétního mediátora, nebo mohou stanovit postup pro jeho výběr. Mohou stanovit sankce pro případ, že se jedna strana nakonec odmítne mediace zúčastnit. Vhodné je upravit časový rozvrh – do kdy musí strany zahájit mediaci, do kdy se musí s mediátorem sejít při prvním mediačním jednání, do kdy má být případná mediační dohoda uzavřena.  


Strany si mohou sjednat i tzv. vícestupňové doložky, tedy takové, ve kterých se strany například zavazují řešit spor nejdříve cestou mediace, poté cestou rozhodčího řízení. Nebo nejdříve prostřednictvím vzájemného vyjednávání, poté mediací a nakonec před rozhodcem.    

 

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates