Jakou mediaci nabízím

V rámci mediačního procesu podporuji účastníky ve vzájemné komunikaci, v pochopení jejich zájmů a potřeb, v uklidnění emocí a ve vytvoření vyvážené a fungující dohody.
Vstupuji do sporu jako neutrální a nestranná osoba, která hájí zájmy všech účastníků mediace a všem pomáhá v hledání společné smírné cesty.
Během mediace se pro účastníky snažím vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, ve kterém se strany nebojí otevřeně komunikovat, měnit soupeření na spolupráci, hledat nové možnosti a tím se orientovat na budoucí uspořádání jejich vztahů a uzavření dohody.     

V převážné většině případů aplikuji tzv. facilitativní styl mediace, což znamená, že nehodnotím nápady, postoje a pohledy stran. Snažím se, aby si účastníci mediace vyměňovali informace a rozuměli jim, aby se soustředili na své potřeby a zájmy. Pomáhám stranám tvořivým způsobem hledat řešení jejich sporu a následně návrhy analyzovat dle srozumitelných kritérií.
Na přání účastníků mediace mohu též poskytnout obecné informace právního charakteru.

Při své práci vždy plně respektuji, že sporné strany znají svůj spor nejlépe a nejlépe ví, jaké jsou jejich potřeby a jaké řešení je pro jejich život nejpříznivější. 

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates