Kdy je mediace zahájena a kdy končí

Zahájení mediace
Mediace je zahájena uzavřením Smlouvy o provedení mediace mezi stranami sporu a mediátorkou. Obsahuje mimo jiné dobu, po kterou bude mediace probíhat, výši odměny mediátorky, vymezení konfliktu a označení stran. Jako zapsaná mediátorka musím Smlouvu o provedení mediace uzavírat jak v případě mediací, které jsou nařízené soudem, tak v případě mediací zahájených mimo soudní řízení.   
V případě soudem nařízeného setkání tuto smlouvu uzavírám s účastníky mediace na dobu tří měsíců, tedy na dobu, po kterou je přerušeno soudní řízení.
Zahájením mediace se staví promlčecí a prekluzivní lhůty.

Ukončení mediace
Mediaci lze bez udání důvodů kdykoliv písemně ukončit a není tím nadále dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
V ideálním případě končí mediace uzavřením mediační dohody mezi stranami sporu.
 

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates