RODINNÁ MEDIACE

Rozvod dohodou - rozvodové mediace, vyrovnání smírnou cestou

Společná dohoda je vítězstvím obou stran.....

V období rozvodu je mediace pro rozcházející se partnery příležitostí k rozhovoru, ke zmírnění konfliktu, k porozumění a ke znovu navázání vzájemné důvěry. Pomáhá nalézt řešení jak v oblasti citové, tak v oblasti majetkové.
Rozvod manželství je jedním z nejtěžších životních období. Jedná se o silnou psychickou i emocionální zátěž, která je typická pro všechny situace, kdy člověk ztrácí jednoho z nejbližších lidí ve svém životě. Rozvodem netrpí pouze rozvádějící se manželé, ale velmi často i jejich okolí, rodina a přátelé. Rozvodem vždy trpí děti a to bez ohledu na jejich věk.  

Někteří lidé se podivují, proč by mělo být k něčemu dobré chodit se v souvislosti s rozvodem radit někam jinam než k advokátovi, když už je jasné, že „s tím druhým nechtějí mít nic společného“. Přesto však přibývá párů, které chtějí rozvodovým procesem projít co možná nejdůstojněji a nejrychleji. Nepřejí si dlouhá léta soudních sporů, vyčerpání a nejistoty.  

Rozvádějící se manžele přivádí k mediaci také ohled na jejich děti a uvědomění si toho, že manželství sice končí, ale rodičovství zůstává. Mají nadále vůli zůstat kompetentními rodiči a ve vztahu k dětem postupovat tak, aby pocítily nepříjemné dopady jejich rozvodu co možná nejméně. K nastavení porozvodových rodičovských rolí je mediace velice vhodná, jelikož rodiče si mohou za pomoci mediátora ujasnit své představy o budoucí výchově dětí a o nastolení poměrů a pravidel v dalším soužití. Ostatně, ani žádný jiný způsob řešení rozvodu k tomuto cíli nesměřuje.  

Ve svém souhrnu je mediace ideálním řešením pro realizaci nesporného rozvodu, v rámci kterého rozvádějící se manželé předkládají soudu:

  • Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu (výchova a výživné)
  • Dohodu o úpravě svých majetkových poměrů a svého bydlení pro dobu po rozvodu


V rámci mediace, která strany připravuje na tzv. nesporný rozvod, tedy rozvod manželství dohodou, mohu pomoci účastníkům mediace vypracovat veškeré dohody, které k tomuto typu rozvodu potřebují, včetně vypracování příslušných podání k soudu.

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates