Právní zástupci stran

Vždy je nejvhodnější a nejpřirozenější, aby se mediace účastnila osoba, které se spor bezprostředně týká. Není vhodné, aby za strany chodili k mediaci pouze jejich právní zástupci.........

V rámci soudního procesu je většina stran zastoupena advokáty, což platí i v době, kdy je jim soudem nařízena mediace. Otázkou tedy je, jakou roli má v mediačním procesu právní zástupce sehrát.
V mediační teorii i mé praxi se objevuje několik variant:

  • Z hlediska účelu a cílů mediačního procesu je nejvhodnější, pokud se mediačního procesu účastní strany sami, bez svých právních zástupců. Je to nejlepší varianta, jelikož umožňuje stranám navzájem nerušeně komunikovat, poznávat potřeby a zájmy obou stran a aktivně se podílet na vyjednávání vzájemné dohody. Tuto variantu jako mediátorka doporučuji zejména v rodinných sporech a také všude tam, kde jsou strany sporu propojeny i v osobní rovině.
  • Při mediačním jednání musím jako osoba odpovědná za tento proces zajistit, aby se účastníci mediace cítili  bezpečně a aby ani jedna ze stran nebyla oproti druhé straně znevýhodněna. Z tohoto důvodu je nejproblematičtější situace, kdy se chce jedna strana zúčastnit mediace bez právního zástupce a druhá s ním. V tomto případě se vždy nejdříve snažím vyjednat mediaci bez právních zástupců, tedy takové uspořádání, které je při mediačním jednání nejpřirozenější. Pokud to není možné, jako druhou variantu vyjednávám účast obou právních zástupců. Pokud ani toto není možné, platí, že podmínkou účasti právního zástupce jen jedné strany je souhlas s tímto uspořádáním druhým účastníkem mediace.
  • V některých případech, zejména v obchodních sporech, se mediačního procesu účastní s klienty i jejich právní zástupci. Jejich postavení a role při mediaci je stanovena v rámci vyjednávání pravidel mediačního procesu. Mediační jednání však není součástí ani pokračováním soudního řízení a tomuto by měla odpovídat i role advokátů. Účelem mediace je osobní setkání a komunikace mezi stranami sporem přímo dotčenými.

I v případě, že se právní zástupce osobně neúčastní mediace, není jeho postavení vůči klientovi samozřejmě nijak omezeno. Právní zástupce může být svému klientovi k dispozici ve vedlejší místnosti, nebo na telefonu. Může s klientem konzultovat obsah mediační dohody. Vhodná varianta je také ta, že se účastní mediačního setkání, v rámci kterého dochází k sestavování konečné mediační dohody.         

 

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates