Kdo jsem

V roce 2008 jsem dokončila právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor právo a právní věda, na který jsem navázala doktorský studijní program v oboru mezinárodní právo soukromé. V tomto oboru jsem se věnovala převážně mezinárodnímu rodinnému a obchodnímu právu. V roce 2010 jsem na téže fakultě obdržela titul doktorka práv obhájením rigorózní práce na téma přeshraničního vymáhání výživného.

Právě tato přeshraniční orientace mi dala nahlédnout do ostatních evropských právních řádů, kde je mediace více či méně běžnou součástí řešení sporů. Poznala jsem, že mediace je mezioborovu disciplínou, která se pohybuje na rozmezí práva, psychologie a sociologie, tedy přesně na pomezí těch oblastí, ve kterých mohu účastníkům mediace poskytnout pomoc a nabídnout podporu. Ve své právní praxi se věnuji zejména právu rodinnému, občanskému, obchodnímu a pracovnímu, specializuji se na uzavírání smluv a podporu při vyjednávání. Mediaci poskytuji ve všech oblastech soukromoprávních sporů, zejména se specializuji na rodinnou mediaci. V mediaci jsem vyškolena u Asociace mediátorů ČR. Od roku 2013 poskytuji své služby jako zapsaná mediátorka, tj. mediátorka zapsaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Od roku 2014 jsem specializovaná zapsaná mediátorka na rodinné právo.

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates