RODINNÁ MEDIACE

Rodinné spory

Vaše rodinné spory můžete řešit prostřednictvím rodinné mediace..... 

Rodinná mediace je specializovaná oblast mediace, v rámci které se řeší spory vzniklé z rodinných a příbuzenských vztahů. Tyto spory se vyznačují vysokou mírou emocionality. Vznikají a probíhají mezi lidmi, kteří jsou citově nejsilněji propojeni – mezi manželi, mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi, mezi ostatními příbuznými. Do rodinné mediace je možné řadit i spory mezi nesezdanými páry a mezi partnery.

Samostatnou kapitolu rodinných mediací tvoří rozvody. V rámci rozvodových mediací řeší své vztahy rozvádějící se manželé, zejména vypořádání společného jmění, bytové otázky, popř. výživné. Pokud mají manželé nezletilé děti, přidružují se spory ohledně svěření do péče (výlučná péče jednoho z manželů, společná péče, střídavá péče), výše výživného, popř. styku s dětmi. Rozvodovým mediacím věnuji na svých stránkách samostatný odkaz.

Do rodinných mediací patří dále:

  • spory manželů za trvání manželství – zejména spory ohledně obsahu společného jmění (zrušení, zúžení, rozšíření) a správy společného jmění
  • spory mezi rodiči – zejména spory o výchovu dětí, spory ohledně realizace styku s dětmi, spory při střídavé péči, spory o placení výživného aj.
  • mezigenerační spory – zejména spory mezi rodiči a dospívajícími dětmi, spory vznikající v případě mezigeneračního soužití, spory ohledně péče o rodiče a prarodiče, případně nemocného člena rodiny
  • spory související s rodinným podnikáním
  • spory vznikající v rámci náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče)
2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates