Výhody mediace

  • Mediace je rychlejší než soudní, popř. rozhodčí řízení.
  • Mediace je levnější, jelikož účastníci platí pouze mediátora. Neplatí služby advokátů, ani soudní poplatky, ani náklady soudního řízení. Mediátora navíc hradí rovným dílem.
  • Dohoda uzavřená v rámci mediace lépe vyhovuje potřebám a zájmům účastníků, než je tomu v případě autoritativního soudního, nebo rozhodčího rozhodnutí. Účastníci mediace mají kontrolu nad konečným řešením, dohoda je jejich společným dílem.  
  • Vztahy mezi stranami nejsou tak narušené jako po skončení soudního či rozhodčího řízení. Mohou se dokonce i zlepšit. Mediace je proto vhodná v případech, kdy jsou účastníci do budoucna nadále v kontaktu (obchodní partneři, rodinní příslušníci, pracovníci na pracovišti, sousedé…)
  • Vysoká úspěšnost. 60 – 70% mediačních případů končí uzavřením dohody.
  • Zachování důvěrnosti, mlčenlivosti a soukromí. Celý proces je neveřejný, účastní se ho pouze mediátor, strany konfliktu a případně další lidé, na kterých se však strany sporu shodnou.  Jedná se o diskrétní proces, který je zcela skryt před veřejností.  
  • Mediace je zaměřena na hledání dobrého řešení pro všechny strany sporu. Při mediaci mnohdy vznikají zcela netradiční a tvůrčí řešení.
  • V případě neúspěchu je zachováno právo domáhat se práv a oprávněných zájmů soudní cestou, nebo cestou rozhodčího řízení.      


 

2024  Mediace Turoňová  globbers joomla templates